MI NOI WE

MI

Bakino prezime se pojavljuje u crkvenim knjigama sela Žman 1607.g. Početkom prošlog stoljeća je instalirana prva hidraulična presa u Dalmaciji za proizvodnju maslinova ulja u selu Žman na Dugom otoku. Generacijama su se mještani skupljali na malom trgu u listopadu, nakon što su završili radove sa vinom. Jedna osoba je iz kutije izvlačila brojeve, a druga imena obitelji. Ako je obitelj „M“ dobila broj 55 značilo je da će 55-ta ući u uljaru, tj. nakon Nove godine. Da masline ne stradaju od plijesti stavljali su ih u more ili vodu. Tako je nastalo „slatko“ ulje. Nives i ja smo željeli proizvesti „zdravo“ ulje koje je Mediteran već proizvodio, pa smo krenuli s ranom berbom i preradom u istom danu. U našim željama podržala nas seoska zadružna uljara. Danas većina ljudi na selu podržava ranu berbu. Masline rastu u zemlji crvenici na strmim krševitim terenima omeđeni suhozidima koji su zaštićeni od UNESCO-a. Sorte u našim maslinama su: drobnicama, krbunčela, oblica, coratina, leccino, pendolino, pichole.

Nives i ja smo se sreli u Splitu gdje smo oboje odrastali, a ona je zavoljela Dugi otok i prihvatila otočki način življenja. Na ekološki način proizvodimo većinu hrane koju jedemo.

Često putujemo Evropom i skupljamo znanje Mediterana o proizvodnji maslinova ulja. Naš proizvod je nastao na filozofiji da smo željeli proizvesti bolji, a ne jednostavniji proizvod. Branje je isključivo ručno, a nakon branja ručno odvajamo defektne masline. Naš maslinik je bio ogledni otočki maslinik projekta“SAN“ (Smart Agriculture Network) čiji proizvod je aplikacija kojom korisnik fotografira list masline, a aplikacija daje informaciju o problemu i nudi rješenje za konvencinalnu i ekološku proizvodnju. Projektom su analizirane 4 grupe maslina različitog inteziteta navodnjavanja, pa je ustanovljena korelacija kvalitete ulja i potrošnje vode. Kada smo saznali za natjecanje u Milanu imali smo dva sata da riješimo pakovanje i ispišemo podatke na pakiranju. Improvizirali smo, uzeli običnu bocu i zalijepili papir na koji smo udarili OPG pečat. Milanski panel je prednost dao kvaliteti ulja i upozorio nas na nedostatke pakiranja. Tri godine poslije dobili smo nagradu za pakiranje. Danas smo najnagrađivanije dalmatinsko ulje na velikim svjetskim natjecanjima. Željeći poboljšati kvalitetu ulja shvatila smo da trebamo modernu vlastitu uljaru. 2013. g. arhitektu akademiku Nikoli Bašiću dali smo projektni zadatak da u masliniku, ispod krova želimo proizvodnju maslinovog ulja, kušaonu ulja i smještaj po standardu „The Leading Hotels of the World“. Interijer idejno rješenje je izradio italijanski Giorgietti, a kupaone Agape.

Luxury Travel Intelligence postavio je nas na deseto mjesto od petnaest najotvorenih hotela 2021. g. nakon što je Villa Nai 3.3 otvorila vrata za posjetitelje. Davor Bruketa iz Bruketa&Žinić&Grey, koji su odradili vizualni identitet i branding za OPG, je napisao „ Ulje dobilo kuću“.

Nai na dalmato-romanskom,koji se govorio na otocima i obalnom pojasu, znači snijeg. Kad snijeg padne ubije kukce pa imamo ekološko ulje bez prskanja. 3.3 prosječno snježnih dana bilo je na Dugom otoku prije sto godina. Klima se promijenila, snijeg ne pada, ali mi smo sve napravili kao da je snijeg pao i proizveli smo ekološko ulje. Nives ime je nastalo od latinske riječi nix što znači snijeg ( genitiv Nives).

Villa Nai 3.3 ima dva restorana: 3.3 fine dining restoran i Grota 11.000 koji je dobio ime po tome što je Dugi otok dom najstarijeg dalmatinca koji je tu živio u špilji prije 11.000 godina. Villa Nai 3.3 je špilja 21.stoljeća, prekrivena zemljom crvenicom i obložena kamenom. U oba restorana koristimo povrće iz našeg ekološkog uzgoja, a zahvaljujući tome da ribu direktno kupujemo od lokalnih ribara imamo po zahtjevu gosta dnevni ulov.

Villa Nai 3.3 na tri načina afirmira uticaj polifenola na zdravlje:

Maslinovo ulje Nai 3.3 je ulje s najviše polifenola iz Hrvatske po „Aristoilu“, a Hrvatska zemlja s najviše polifenola.

Čaj od lista masline poslužujemo kao welcome drink

Pate - proizvodimo u našem pogonu i koristimo u SPA-u gdje ga kombiniramo s magnezijem i tekućom plazmom.

 

Villa Nai 3.3 je isprojektirana na izohipsi, pa zbog toga u konstruktivnim zidovima nema pravih kuteva. Ona je slijedila prirodu i nije pojednostavljivana u izgradnji pravim kutevima. Materijal iz iskopa je zdrobljen, prosijan i ugrađen u beton, a za oblogu fasadnih zidova je korišten kamen iz iskopa. Na taj način je minimiziran uticaj CO2 na okoliš. Zgrada je energetski „A+“, a na krovu je sloj zemlje crvenice debljine 50 cm – 1 m. U unutarnjem i vanjskom bazenu je more. Voda za piće se dobiva desalinizacijom mora. Nakon rezidbe maslina se izrezano pretvara u „sječku“, miješa s kominom te kao humus vraća u prehranu maslinika.

Ciljevi:

Pokušati napraviti bolje, a ne jednostavnije:

Zgrada slijedi formu brežuljka, a ne prave kuteve

Korišteni kvalitetniji, a ne jeftiniji elementi pri izgradnji

Korišten lokalni kamen, a ne jeftiniji

Branje maslina ručno, bez tresača

Selektiranje maslina prije prerade

Svaku godinu poboljšati kvalitetu ulja

Koristiti lokalne proizvode u prehrani, a ne jeftinije

U SPA-u koristiti proizvode iz vlastitog maslinika

Približiti gostima lokalnu zajednicu i tradicijski način življenja

Pratiti mediteranski način življenja

Nadamo se da ćemo uspjeti u našim ciljevima.

 

Nives – diplomirana učiteljica, mentor Pedagoške akademije, vlasnica OPG-a

Goran – diplomirani građevisnki inženjer, gostujući predavač na Građevinskom fakultetu, Slovački počasni konzul, vlasnik građevibnske tvrtke

 

NOI

Il cognome della nonna compare nei libridella chiesa del villaggio di Žman nel 1607. All’inizio del secolo scorso, nelvillaggio di Žman su Dugi otok, fu installato il primo frantoio idraulico inDalmazia per la produzione di olio d’oliva. Per generazioni, la gente del postosi è radunata in una piazzetta in ottobre dopo aver terminato il lavoro con ilvino. Una persona tirava fuori i numeri dalla scatola ed altri i cognomi. Se lafamiglia "M" avesse ottenuto il numero 55, significava che sarebbeentrato in frantoio per 55°, cioè dopo il capodanno. Per evitare che le olivevenissero danneggiate dalla muffa, venivano poste in mare o in acqua. Così èstato creato l’olio "dolce". Nives ed io volevamo produrre un olio"sano" che il Mediterraneo già produceva, quindi abbiamo iniziato conla raccolta anticipata e la lavorazione nello stesso giorno. Nei nostridesideri, siamo stati supportati dal frantoio cooperativo del villaggio. Oggi,la maggior parte delle persone nelle campagne sostiene la raccolta anticipata.Le olive crescono in terra rossa su un ripido terreno roccioso delimitato damuretti a secco protetti dall’UNESCO. Le varietà delle nostre olive sono:drobnica, corboncella, oblica, coratina, leccino, pendolino, pichole.

Nives ed io ci siamo incontrati a Spalato,dove siamo cresciuti entrambi, e lei si è innamorata di Dugi otok e haaccettato lo stile di vita dell’isola. Produciamo in modo ecologico la maggiorparte del cibo che mangiamo.

Viaggiamo spesso in Europa e raccogliamo le conoscenzemediterranee sulla produzione di olio d’oliva. Il nostro prodotto era basatosulla filosofia che volevamo produrre un prodotto migliore, non più semplice.
La raccolta avviene esclusivamente a mano e dopo la raccolta separiamo a manole olive difettose. Il nostro uliveto era un uliveto isolano dimostrativo delprogetto "SAN" (Smart Agriculture Network) il cui prodotto èun’applicazione in cui l’utente fotografa una foglia di ulivo, l’applicazionefornisce informazioni sulla malattia e offre una soluzione sia per produzione convenzionaleche biologica. Il progetto ha analizzato 4 gruppi di olive di diversa intensitàirrigua, quindi è stata stabilita la correlazione tra qualità dell’olio econsumo di acqua. Quando abbiamo saputo della competizione a Milano, „MONOCULTIVAROLIVEOIL.DRIP“, abbiamo avuto due ore per sistemare la confezione e stampare leinformazioni sulla confezione. Abbiamo improvvisato, abbiamo preso unabottiglia normale e incollato la carta come etichetta su cui abbiamo timbratoil sigillo di famiglia. Il panel di Milano ha dato priorità alla qualitàdell’olio e ci ha messo in guardia sulle carenze del confezionamento. Tre annidopo abbiamo ricevuto un premio per il packaging. Oggi siamo l’olio dalmata piùpremiato nelle principali competizioni mondiali. Volendo migliorare la qualitàdell’olio, ci siamo resi conto che avevamo bisogno di un moderno frantoio di nostraproprietà.

Nel 2013, abbiamo affidato all’architetto Academico Nikola Bašić l’incarico progettualedell’oliveto, volevamo sottolo stessol tetto: la produzione di olio d’oliva, ladegustazione di olio e l’alloggio secondo lo standard "The Leading Hotelsof the World". Il design concettuale degli interni è stato realizzatodall’italiano Giorgietti e i bagni da Agape. E così é stato.

Dopo che Villa Nai 3.3 ha aperto le sue porteai clienti, Luxury Travel Intelligence ci ha piazzato al decimo posto tra i miglioriquindici hotel aperti nel 2021. Davor Bruketa di Bruketa & Žinić &Gray, che ha creato l’identità visiva e il marchio per l’azienda di famiglia,ha scritto "Oggi l’olio delle olive ha una casa".

Nai in dalmata-romanza, che si parlava nelleisole e nella fascia costiera, significa neve. Quando la neve cade uccide gliinsetti, quindi abbiamo olio biologico senza spruzzare niente. Cento anni fa suDugi otok c’erano in media 3,3 giorni di neve. Il clima è cambiato, la neve noncade più, ma abbiamo fatto tutto come se fosse caduta la neve e abbiamoprodotto olio biologico. Il nome Nives deriva dalla parola latina nix chesignifica neve (genitivo Nives).

Villa Nai 3.3 ha due ristoranti: 3.3 il ristoranteraffinato e Grota 11.000 che prende il nome dal fatto che Dugi otok ha ospitatoil più antico dalmata vissuto qui in una grotta 11.000 anni fa. Villa Nai 3.3 èuna grotta del 21° secolo, ricoperta di terra rossa e rivestita di pietra. Inentrambi i ristoranti utilizziamo verdure della nostra agricoltura biologica egrazie al fatto che acquistiamo il pesce direttamente dai pescatori locali,abbiamo un pescato giornaliero fresco per soddisfare ogni richiestadell’ospite.

Villa Nai 3.3 conferma l’impatto positivo deipolifenoli sulla salute in tre modi:

- L’olio d’oliva Nai 3.3 è l’olio con ilmaggior numero di polifenoli dalla Croazia secondo "Aristoil" ed é ilpaese croato che produce olio con il maggior numero di polifenoli.

- Serviamo tè alle foglie di ulivo come drinkdi benvenuto

- produciamo Patè integrale di olive nelnostro frantoio

- e nella SPA combiniamo Paté con magnesio eplasma liquido.

 

Villa Nai 3.3 è progettata su isoipsi, quindinon ci sono angoli retti nelle pareti strutturali. Ha seguito la natura e non èstato semplificato nella costruzione ad angolo retto. Il materiale di scavo èstato frantumato, setacciato e incorporato nel calcestruzzo e la pietra scavataè stata utilizzata per rivestire le pareti della facciata. In questo modo siriduce al minimo l’impatto della CO2 sull’ambiente. L’edificio è energetico"A +" e sul tetto è presente uno strato di terra rossa da 50 cm  a 1 m di spessore. Nella piscina interna edesterna c’è il mare. L’acqua potabile è ottenuta dalla dissalazione del mare.Dopo la potatura, le foglie di olivo vengono tagliate a "scaglie",mescolate con la sansa e restituite alla dieta degli oliveti come humus.

Obiettivi:

 • Cercare di fare il meglio, non il più facile:
 • Fare un edificio che segue la forma di una collina, mai ad angolo retto
 • Utilizzare nella costruzione elementi della migliore qualità, non i più economici
 • Usatare pietra locale, non la più economica
 • Raccogliere le olive a mano, senza scuotimento
 • Selezionare le olive prima della lavorazione
 • Migliorare la qualità dell’olio ogni anno
 • Utilizzare prodotti locali nella alimentazione, non i più economici
 • Utilizzare i prodotti del proprio uliveto nella SPA
 • Avvicinare gli ospiti alla comunità locale e allo stile di vita tradizionale
 • Seguire lo stile di vita mediterraneo

Speriamo di riuscire nei nostri obiettivi.

 

Nives – é insegnante laureata, mentoredell’Accademia Pedagogica, proprietario di un’azienda agricola di famiglia

Goran - ingegnere civile laureato, docente pressola Facoltà di Ingegneria Civile, Console Onorario Slovacco, proprietario diun’impresa di costruzioni

WE

Grandma’s last name appears in the churchrecords of the village of Žman in 1607. At the beginning of the last century,the first hydraulic press in Dalmatia for the production of olive oil wasinstalled in the village of Žman on Dugi otok. For generations, the localsgathered in the small square in October, after finishing the work with thewine. One person took out numbers from the box, and others took out familynames. If the "M" family received the number 55, it meant that the55th would enter the oil mill, i.e. after the New Year. To prevent the olivesfrom dying from mildew, they were placed in the sea or water. This is how"sweet" oil was created. Nives and I wanted to produce a"healthy" oil that the Mediterranean was already producing, so westarted with early harvesting and processing in the same day. Against ourwishes, the village cooperative oil mill supported us. Today, most people inthe countryside support early harvest. The olive trees grow in the land ofcrvenica on steep, rugged terrains bordered by dry walls that are protected byUNESCO. The varieties in our olives are: drobnica, krbunčela, oblica, coratina,leccino, pendolino, pichole.

Nives and I met in Split, where we both grewup, and she fell in love with Dugi otok and accepted the island way of life. Weproduce most of the food we eat in an ecological way.

We often travel to Europe and gatherMediterranean knowledge about olive oil production. Our product was born on thephilosophy that we wanted to produce a better, not a simpler, product. Pickingis exclusively manual, and after picking, we manually separate the defectiveolives. Our olive grove was a model island olive grove of the "SAN"(Smart Agriculture Network) project, whose product is an application with whichthe user takes a photo of an olive leaf, the application provides informationabout the problem and offers a solution for conventional and eizkološnk. Theproject analyzed 4 groups of olives with different irrigation intensity, so thecorrelation between oil quality and water consumption was established. When wefound out about the competition in Milan, we had two hours to solve thepackaging and print the information on the packaging. We improvised, took anordinary bottle and stuck the paper on which we stamped the OPG stamp. TheMilan panel gave priority to the quality of the oil and warned us about theshortcomings of the packaging. Three years later, we received an award forpackaging. Today, we are the most awarded Dalmatian oil at major worldcompetitions. Wanting to improve the quality of the oil, we realized that weneeded a modern oil mill of our own. In 2013, we gave architect academicianNikola Bašić a project task that in the olive grove, under the roof, we wantolive oil production, an oil tasting room and accommodation according to thestandard of "The Leading Hotels of the World". The interiorconceptual solution was created by the Italian Giorgietti, in Kupaone Agape.

Luxury Travel Intelligence ranked us tenthout of the fifteen most open hotels in 2021 after Villa Nai 3.3 opened itsdoors to visitors. Davor Bruketa from Bruket & Žinić & Gray, whocreated the visual identity and branding for OPG, wrote "Ulje got ahouse".

Nai in Dalmatian-Romance, which was spoken onthe islands and the coastal belt, means snow. When snow falls, it killsinsects, so we have ecological oil without spraying. 3.3 average snow days wereon Dugi otok a hundred years ago. The climate has changed, it doesn’t snow, butwe did everything as if it had snowed and we produced ecological oil. The nameNives is derived from the Latin word nix which means snow (genitive Nives).

Villa Nai 3.3 has two restaurants: 3.3 finedining restaurant and Grota 11,000, which got its name from the fact that Dugiotok is the home of the oldest Dalmatian who lived there in a cave 11,000 yearsago. Villa Nai 3.3 is a cave of the 21st century, covered with red soil andlined with stone. In both restaurants, we use vegetables from our ecologicalcultivation, and thanks to the fact that we buy fish directly from localfishermen, we have a daily catch at the guest’s request.

Villa Nai 3.3 affirms the impact ofpolyphenol on health in three ways:

- Olive oil Nai 3.3 is the oil with the mostpolyphenol from Croatia according to "Aristoil", and Croatia is thecountry with the most polyphenol.

- Lista dei drink di benvenuto Olive tea isserved as

- Paté - produced in our facility and used inthe SPA where we combine it with magnesium and liquid plasma.

 

Villa Nai 3.3 is designed on an isohypse, sothere are no right angles in the constructive walls. It followed nature and wasnot simplified in construction with right angles. The material from theexcavation was crushed, sifted and embedded in concrete, and stone from theexcavation was used for the facing of the facade walls. In this way, the impactof CO2 on the environment is minimized. The building is energy "A +",and on the roof there is a layer of red soil 50 cm - 1 m thick. There is a seain the indoor and outdoor pool. Drinking water is obtained by desalination of thesea. After pruning, the olives are cut and turned into "chips", mixedwith pomace and returned to the olive groves as humus.

Goals:

- Try to do better, not simpler:

• The building follows the shape of the hill,not right angles

• Higher quality, not cheaper, elements wereused during construction

• Local stone used, not cheaper

• Picking olives by hand

• Selection of olives before processing

• Improve oil quality every year

• Use local products in the diet, not cheaperones

• Use products from our own olive grove inthe SPA

• Bring guests closer to the local communityand traditional way of life

• Follow the Mediterranean way of life

We hope to succeed in our goals.

 

Nives – graduate teacher, mentor of thePedagogical Academy, owner of OPG

Goran – graduate civil engineer, guestlecturer at the Faculty of Civil Engineering, Slovak Honorary Consul, owner ofa construction company

World's Best FOOD VIDEO 2022

FRANTOI CELLETTI

Commercial info

Company link Open link